حقوق

محمد

طبق قانون وظیفه عمومی ماده 49 حقوق کارکنان وظیفه باید به میزان حداقل 60 درصد کارکنان باشد. بنده با مدرک ستواندوم و در سال 93به خدمت اعزام شدم. در همان سال حقوق پایین ترین درجه در ارتش که بنده خدمت کرده ام 600000 بود که طبق قانون 360000 تومان حداقل حقوق قابل پرداخت به این جانب بوده است در حالی که بنده در حدود 100000 تومان دریافتی داشته ام، من حالا می خواهم با استناد به این قانون که در زمان اعزام به خدمتم لازم الاجرا بوده شکایت کنم . اما نمی دانم از چه مجرایی و از چه سازمانی و چگونه باید شکایت کنم. لطفاً مرا راهنمایی فرمایید. متشکرم