الزام به سند و تاخیر در تحویل و خسارت دادرسی

saeid rad

قرارداد مشارکت در سال 1391/05/01 جهت ساخت با 13 ماه کار ی بابت تحویل بسته شد که متاسفانه در تاریخ 1393/09/01 تحویل شد که حدود 8 ماه دیر کرد دارد و از زمان تحویل تا به حال هم بابت تنظیم سند و پایان کار هیچگونه کاری توسط سازنده انجام نشده است .

همچنین به دلیل مشکلات مالی سازنده از وام بانکی استفاده کرد که در قولنامه ذکر کرده ایم که پس از تسویه وامها 3 دانگ سند بنامش شود و چون انجام تداده بنامش نکردیم . بنگاه مربوطه هم رسیدگی نمیکند و سال 94 اتحادیه نامه داده که از آنها بخواهید که کار را انجام دهند و لی متاسفانه باز هم انجام نشده

حال به دلیل انجام نشدن سند پس از 4 سال چگونه اقدام قانونی باید انجام شود  از شورای حل اختلاف یا دادگاه

و چگونه طرح دعوی کنم . راهنمایی بفرمایید