دعوی اجاره

سلام.من 6ماه پیش ی واحد اپارتمان را به مدت یکسال به پیرمردوپیرزنی اجاره دادم الان پیرمرد رفته و خونه رو به دخترش بادامادو نوه اش داده که هرروز باصدای بلند دعوا و فحاشی میکنند متاسفانه معتاد هم هستند بوی مواد و سروصداشون همسایه هارو خیلی اذیت میکنه بامصالحه خواستم یا هموناکه اجاره کردن بیان یا تخلیه کنند ولی گفتند تااخرموعد هستند و هرکاری کنم نمیرن به نظر شما چیکارکنم؟