طلاق غیابی

پویا

با سلام

ایا امکان طلاق غیابی و به وسیله  وکیل بدون نیاز به حضور زوجه در صورتی که زوجه خارج از ایران باشند و زوج در ایران امکان پذیر است ؟

 

با احترام