درمورد سوسیال

jan mohammad
سلام من تازه به سوئد اومدم چند روز پیش باخانومم دعوامون شد قضیه به سوسیال وکویناخوی رسید اونا بچهامو باخنمم برده البته خانمم شکایت نکرده ومیگه میخوام برگردم ولی اونا اجازه نمیدن لطفامنوراه نمایی کنید که چی میشه وچی کنیم