املاک . فروش مال غیر

سهیلا رستمی

نده ساکن تهران هستم . فرزند ارشد یک خانواده پنج نفری. بیست وهفت سال پیش قطعه زمینی به مساحت 1368متر در شهر رامسر خریداری ووکالتی به نام پدر بوده است . چند سال بعد مبلغ چهار میلیون تومان به فردی بده کار میشود ودر ازای آن دست نوشته ای به آن اقا بابت این بدهی می دهد که الان در حال حاضر ده روز است که متوجه شده ایم این فد بدون اطلاع مالک اصلی زمین اقدام به فروش زمین باه مبلغ 160میلیون تومان نموده و سند مارا باطل وسند جدید گرفته اند . میخواستم بدانم ایا شما یان پرونده را قبول می کنید . وحق این چهار فرزند را که سالها با سختی بسیار زندگ یمرده اند ودر نبود پدر امورات گذرانده وحقشان پایمال شده ومن نمی دام چه کار باید انجام دهم . در سال 87سند المثنی به اسم مادرم گرفتیم چون اصل سند که به اسم خانم طلهت سرشار است به عنوان امانت در دست همان اقا بوده. وایشان در سال 88 اقدام به گرفتن سند جدید نموده اند که شورای حل اختلاف حتی یک احضاریه هم برای مادر م ارسال نکرده وما همین ده روز پیش مطلع شدیم که زمین فروخته شده پیگیری کردیم که گفتند سند جدید گرفته آیا چهارمیلیون تومتن ان فرد امروز تبدیل به 160میلیون شده است .
با سپاس وقدردانی از بذل توجه شما
خواهش می کنم به ما کمک کنید وراهی نشانمان دهید .