گرفتن پاسپورت بدون اجاز ی پدر

الهه

با سلام من الهه هستم و دو فرزند دختر دختر دارم از سن یک سالگی دختر دومم و سه سالگی دختر اولم پدرشان که بیکار هم بود زندگی را ترک کرد و من برای زندگی دخترانم بعد از مرگ پدر شوهرم مهرم را به اجرا نگذاشتم که حرفی پشت دخترانم نباشد اما شوهرم بعد از مرگ پدرش تمام اموال را به برادرش انتقال داد و دست ما خالی ماند اما کمی از مهریه ام را به سختی گرفتم ولی هزار و دویست سکه مانده و الان من خودم سرپرست خانواده هستم و شوهرم حتی به بچه ها هم سرنمیزند و ما اصلا نمیبینمش و بچه ها را تنها بزرگ میکنم و هیچ خرجی از شوهرم نمیگیرم ولی امسال که مادرم در امریکا فوت کرده من و فرزندانم باید بریم امریکا اما رضایت شوهر لازمه و نمیتوانیم من که طلاق میگیرم اما فرزندانم را چگونه ببرم لطفا کمک کنید؟