انحصار ورثه

طیبه

با سلام و خسته نباشید .پدرم ۶ سال پیش فوت کرده است در این مدت انحصار ورثه انجام نگرفته با توجه به اینکه یکی از خواهرانم ساکن یونان و دیگر افراد خانواده در شهرهای دور از هم هستن  و به دلیل لجبازی برای هرکدام احضاریه میرود در شهر مورد نظر جمع نمیشوند و کارشکنی میکنند آیا راهی برای انحصار ورثه بدون حضور انان میباشد ؟لازم به ذکر است پدرم دو همسر داشته اند و به بانک نیز بدهکاری دارند .ممنون از توجه شما