چک امانتی و برگشتی آن

امیر سرافرازی
سلام ، من سال ۸۶ سه فقره چک به دوستم دادم که جمع مبالغ حدود ۱۷۰۰۰۰۰ تومان است ، یکی از چک ها برگشت خورده ولی از دوتای بقیه خبری ندارم ، هم دوستی که چکارو گرفته الان متواریه به خاطر دادگاه خانواده و هم اونی که چکمو برگشت زده متواریه به خاطر ورشکستگی ، الان من از اون سال به بعد هیچ کاری نمیتونم بکنم ، هر جا میرم میگن چک برگشتی دارین ، هیچ مدرکیم ندارم دستم ، تو رو خدا کمکم کنین ، من ساکن تبریز هستم