دیه

معصومه

بابت دیه یوم الادا باید۱۸میلیون از مقصر بگیرم، ایشون درخواست اعسار داده و پذیرفته شده، قراره ماهیانه ۱۰۰ هزارتومن بده، نزدیک ۱۵سال طول میکشه تا پولم رو بگیرم، میتونم بابت این تاخیر درخواست سود پولم رو بکنم؟