جعل

البرز
سلام خسته نباشید چگونگی اثبات سفید امضا را بفرمایید واینکه تقدم امضا شاکی ایا دلیل سفید امضا میباشد تشکر