شکایت

پازوکی
سلام علیکم من یک مشاوره یا راهنمایی میخواستم موضوع از این قرار هست خانومی که هیچ نسبت تحت هیچ شرایطی با ما ندارد حدود 9 سال هست مزاحم ما هست و در این 9 سال درب خانه را شکانده و و وارد خانه شده (غیر قانونی)علاوه بر این چندین بار به زندان رفته با سند آزاد شده این شخص و بازهم به زندان رفته با حکم دادگاه، بعلاوه این خانوم چند بار از طرف دادگاه دیوانه یا روانی شناخته شده این خانوم برای سه یا شش ماه یا یک سال به دیوانه خانه رفته ولی بازهم بعد مدتی دوباره پیدا شون شده ولی اینبار علاوه بر شکاندن دَر، جلوگیری از خروج افراد خانه کرده و به وسیله بعضی دوستان ایشان را دور نگه داشتیم تا خانواده از خانه بیرون روند و پس از آن به پلیس زنگ زدیم و این خانوم روانی پس از دیدن پلیس متواری شده است ولی اینبار ایشون گفتند من شکایت می کنم از اهالی خانه و میگوید آنها من را زدند در حالی که چنین اتفاقی تحت هیچ عنوان رخ نداده و اگر هم رخ داده بود چرا پس از آمدن پلیس متواری شد و شکایت نکرد. میخواستم الان بدونم ما چیکار کنیم تا از دست این شخص راحت شیم . آیا ما میتوانیم از ایشان بدلیل شکایت بیجا شکایت کنیم جوری که این شکایت منجر به این شود که این شخص هیچ وقت مزاحم نشود. در ضمن این خانوم در کلانتری دارای ستاره های متعددی از شکایت های مختلف ما هست و جوری شده که ما به کلانتری زنگ میزنیم یا پلیس نمیاد یا اگر میاد میگه ما نمیتونیم کاری کنیم چون زن میباشند و ما ماموز زن نداریم(بهونه الکی) از جمله جرائم ایشان که در حکم های متفاوت امده : تخریب اموال، توهین، مزاحمت و...