طلاق با اثبات عسر و حرج

foroogh
باسلام.فرزند ۱ساله ای دارم.همسرم اعتراف کرده همسر موقت گرفته البته بعد انکار کرد ولی برایم مسجل شد.بیش از ۱سال است رابطه زتاشویی نداشتم.حاضر به طلاق نیست.ایا با گذشتن از تمام حقوق خود براساس عسر و حرج میتوانم طلاق بگیرم؟روند دادگاه طولانی خواعد بود یانه؟ضمنا بچه را میخواهم و همسر تمکن مالی ندارد ومن شاغلم