تعیین میزان دیه

ارمان
با سلام من در اثر تصادف با یک ماشین درشت نی پام از یک جا شکسته و دو انگشت دستم خراش خیلی کوچیک ایجاد شده میخواستم میزان دیه ای ک برای من داده خواهد شد چقد است و در ضمن این اتفاق در ماه رجب افتاده است ایا ماه حرام تاثیری برای مصدومیت دارد؟با تشک