تنظيم سند

Reza

متن سوال: سلام بنده يك آپارتمان به كسى فروخته ام قرار بود ١٠/١سند بزنم ولى بنا به دلايل ومشكلات ادارى و پايانكار و غيره تنظيم سند به تاخير افتاد بنده در تاريخ ١/١٩اظهار نامه ارسال كردم كه سند آماده است ولى خريدار مطابق مبايعه نامه مدعى روزى ٢٠٠هزارتومن ديركرد ونيز ٢٠درصد ثمن معامله ميباشد(هر دو مورد در مبايعه نامه قيد شده جهت وجه التزام انجام تعهدوقيد شده مانع از انجام تعهد نيست) حال با توجه به اينكه تاخير در تنظيم سند خارج از اراده بنده بوده آيا خريدار محق به ادعاى بالاست يا بنده با توجه به اماده بودن سند در حال حاضر ميتوانم اقامه دعوى وطلب خسارت كنم؟