توهین و تهدید

با سلام.

به علت خسارت زدن به ساختمان از همسایه شکایت کردم .ایشان محکوم شد و جریمه رو نداد.من هم جلب گرفتم رفتم با مامور گرفتمش.از ان لحظه برادر ایشان شروع به توهین های رکیک و تهدید کرده تا حالا.البته مدرک ندارم.جز یک مورد که هنگام جلب برادرش جلو مامور توهین کرد و مامور هم در برگه پاسگاه نوشته.ولی ننوشته برادر محکوم توهین کرده.حالا من موندم ادامه بده یا تو خیابون بهم حمله کنه من هم دفاع کنم یا فقط نگاش کنم.میترسم مشکل بزرگتری پیش بیاد اگر دعوا کنم.لطفا کمکم کنید خیلی نگرانم.

با تشکر