آیا میتوان وکالت بلا عذل را باطل کرد

اسدالله قندچی

سلام باید به عرض برسانم بنده از سال 88 با گرفتن وام از بانک کشاورزی اقدام به تاسیس کارخانه ای در شهرستان ابهر نمایم ولی به علت مشکلات بوجود آمده ونداشتن سرمایه در گردش نتوانستم شرکت فوق را پیش ببرم اسفند ماه 93منزل مسکونی خود رافروخته واصل وام با قسمتی از سود را پرداخت نمودم متاسفانه تا آمدم بجنبم قسطهای بعدی که سود بودند رسید بنده متوسل شدم به یک آقایی که می دانستم در فروشگاههای اتکا دست داشته واز ایشان درخواست کمک کردم ایشان هم چون بچه همان منطقه بود وآشایی با منطقه داشت از بنده درخواست نمود که اگر بخواهی کمکت کنم نیم دانگ کارخانه را توسط یک قراردا به ایشان واگذار نمایم ایشان هم وجه نیم دانگ را به مرور خرج کاخانه کنند به مجرد وارد شدن کلیه افرادی را که آنجا مشغول بودند اخراج نمود فقطیک نگهبان افغانی در آنجا مستقر نمود بغداز یک ماه چون می دانست من آمادگی فروش کامل را نیز دارم شخصی را از مشهد آورده وفرمودند ایشان وبنده خریدار کاخانه هستیم بعداز توافق قیمت به بانک ودارایی رفته وکل طلب آنهارا درآوردیم از قیمت به توافق رسیده کم کردیم والباقی را به صورت چک ماهانه آقایی که از مشهد آمده بود پرداخت نمودند چک اول که بیعانه بود وجه دارایی را قید کردند بعنوان نقدی پرداخت شده ول چکهای بعدی ومبلغ وام داخل قرارداد قید شد وفرمودند چون ما می خواهیم فردا وجه بانک را پرداخت نماییم شما یک وکالت بلا عذل برای ما بزنید بنده هم همین کار را نموده ودوتا وکالت بلاعذل برای آقایان در دفتر خانه زدم آقایی که وحله اول آمده بودند چون مقداری خرج کرده بود چک دوم را خودش بابت طلب برداشته وفرمودند بعداز وصول الباقی را پرداخت می کنند وکارخانه هم که دراختیار اینان بود ولی متاسفانه چک اول که برگشت خورد این دو نفر دعوای سوری نموده نه بدهی بانک داده شد نه وجه چک بنده آقایی که چک را داده بودند رفتند مشهد قایم شده وآقایی هم که هیچ مدرکی نداده داخل کارخانه میگوید شما برو روی چکها اقدام کن شما کارخانه رافروخته ای وهیچ ادعایی نمی توانی بکنی یا باید سه دانگ را به من مجانی بدی تامن این کار رادرست کنم در غیر اینصورت اگر ایطرفها پیدات بشه میدم دست اطلاعات بلایی سرت بیارن که نتونی حرفی بزنی البته ایشان از مقامی که در وزارت دفاع داشته داره سواستفاده می کند باوصف اطلاعات کاملی که دادم من میتوانم وکالت را عذل کنم وبعنوان کلاهبردار از ایشان شکایت کنم ضمنا این آقا چک دوم را که برداشته بود داده دست یک شرخر برگشت زده روی اون چک هم ادعا وتهدید می کند متشکر می شوم اگر بنده را راهنمایی فرمایید