چک امانی

اسماعیل سلطانی

باسلام

بنده چند فقره چک درتاریخ های مختلف بصورت سفید امضا(بدون مبلغ و تاریخ) در اختیار شوهرخواهرم گذاشتم،چون به ایشون اعتماد داشتم و فقط ازش یه دست نوشته باخط خودش و امضا و اثر انگشتش،چک ها را بصورت امانت دادم یعنی ایشون میگفت میخواهد معامله ای انجام دهد و اگر معامله صورت نگرفت چک ها رو به من برمیگرداند اما متاسفانه متوجه شدم که باچک های من اقدام به گرفتن پول بهره ای کرده است و الان از من شکایت شده و من به دادگاه رفتم و باتوجه به اینکه مشخص شد چکها سفیدامضابوده کیفری نشد و حقوقی شد شوهرخواهرم هم چک هارا ظهر نویسی کرده و امضا کرده آیا بنده هنوز هم درقبال پرداخت وجه چکها مسعولیت دارم؟ اگردارم چگونه میتوانم خودم را تبرئه کنم و به دادگاه اثبات کنم که چک ها امانت بوده است؟ ضمنا من شکایت خیانت درامانت هم کردم و دست نوشته ی شوهرخواهرم را روی پرونده گذاشتم و شاهد هم دارم که چک ها را امانت داده ام اما شکایتم به جایی نرسید و پروندش بسته شد.چگونه میتوانم به دادگاه ثابت کنم که چک ها امانت بوده و من هیچ دینی به طلبکارها ندارم.شوهرخواهرم هم فراری هست فعلا لطفا من را راهنمایی بفرماید .با تشکر