نزاع

محبوبه
با سلام بنده خانمی هستم 34 ساله که با همسرم در حال متارکه هستیم به بنده نامه ای دادند که درب منزل ایشان نامه را بدهم که خواهر نامبرده با مشاهده من شروع کردن به فحاشی سپس از دست من بدون اینکه در جریان باشم شکایت کرده بنده که بعداز مراجعه به دادگاه متوجه شکایت ایشان شده ام مسئول دادگاه بدون هیچ سوال و جوابی به بنده گفتند که فیش حقوقی دارم یا نه علت را پرسیدم گفتند اگر نداری باید بروی بازداشتگاه تا فردا که نوبت دادگاه بشه علت را پرسیدم گفتند که من فحاشی کردم و طرف مقابل کسی رو برای شهادت آورده که شهادت داده من همینطور ماندم که چه بگویم هرچه قسم خوردم که چیزی نگفتم دادگاه قبول نکرد که بعد از آوردن فیش حقوقی من را آزاد گردند لطفا راهنمایی بفرمائید که من باید چکار انجام بدهم تا بتوانم ثابت کنم که بی گناه هم . با تشکر