شکایت از آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری

فاتح
بنده میخواستم از وزارت آموزش و پرورش که به مدت 5 سال افزایش حقوق کارمندانش رو بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی انجام نداده در دیوان عدالت اداری شکایت کنم،باتوجه به اینکه قبلا این شکایت در دیوان مطرح شده و رای به نفع شاکی صادر شده آیا شکایت بنده منجر به نتیجه می شود؟آیا دیوان به صورت انفرادی ونه به صورت جمعی حق رو به من میدهد یعنی وزارت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت فقط شخص بنده میکند؟خیلی ممنون