الزام به سند

soroor

من جدیداً ملکی رو خریدم که سند نداره و مال دوتا شریک بوده که یکی به علت قاچاق مواد مخدر اعدام شده(شخصی که فروشنده من از اون خرید کرده) و فروشنده ما با کلی دعوا آخر رای دادگاه رو در سال 91 طبق مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی مدنی شرکا را به اخذ صورتمجلس تفکیکی آپارتمان احداثی و سپس انتقال رسمی سند 6 دانگ واحد ملزم و محکوم کرد که وارثان(شریک اول) و صاحب زمین(شریک دوم)باید سند بزنن و هیچ اعتراضی برای تجدید نظر نزدندو گویا حکم قطعی شده.از نظر فروشنده خیالم راحته.فقط میخوام بدونم من چطور میتونم سند بگیرم و لازم بذکر است که این ساختمان پروانه پایان ساخت هم نداره و به شهرداری مقروضه و باید جریمه بده.مدت زمان این کار و از همه مهمتر اینکه ممکنه دادگاه باز رایش رو عوض کنه به نفع شرکا .ممنمون از راهتمایتون