معنی اس ام اسی که از شعبه بازپرسی برامون آمده

مجید فولادپیکر
نوشته شده دارنده پرونده شماره فلان قرار صادر شد هنوز دادگاه نرفتیم البته بگم 40 روز خواهر زادم به قتل رسیده ولی نه بازپرسی رفتیم ته دادگاه