سند ذمه

علی-اف
با سلام خدمت شما اینجانب از کسی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ تومان گرفته ودر اضای آن یک چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ تومان در دفترخانه اسناد رسمی دادم که در سند ذمه ثبت شد یک هفته قبل از تاریخ سر رسید پول ایشان را تحویل داده و اصل سند و چکم را تحویل گرفتم این آقا بعد از یک سال با رونوش سند ثبتی با گرفتن وکیل شکایت حقوقی مرا کرد که در دادگاه با ارائه اسناد و چک رای بر بی حقی خواهان صادر شد و اعتراضی زده نشد اکنون بعد از ۳ ماه از صدور رای گفته دوباره شکایت مرا میکند ۱) آیا میتواند دوباره شکایت کند؟ به من گفته به سه نفر پول میدهم که شهادت بدهند که چک و سند را از من دزدیده ای ۲) آیا میتواند اینکار را بکند؟خواهشا مرا راهنمایی کنید تو رو خدا جواب سوال را بدهی با تشکر