شکایت در مورد مادر

لیدا
من مدتی هست از مادرم بهشدت متنفر شدم از وقتی که از پدرم جدا شده با یه مردی هست که تمام زندگیش شده ولی من چون بعضی چیزا saalmبرام سخته مثلم جلوی من با اون آقا کارای غیر عادی انجام میدن بعد وقتی به زبون میارم هی به من میگه برو از خونم بیرون فقط من ایمیلم کار نمی کنه