اختلاف کارگرو کارفرما

Ali taei
آیا کارفرما میتواند کارگر خودرا باسابقه 9سال کار،ودچار حادثه شده و33% ازکارافتاده طبق نظریه کمیسیون پزشکی اخراج کند؟بنده شاغل شرکت لوله سازی ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی بندرامام