سربازی

majid

سلام بنده سرباز هستم و در شهر خودم خدمت میکنم  و تا وقت اداری خدمت میکنم و بعد تا ساعت ۲ به بعد میرم خونه چون بومی هستم خود بادگان به ما ناهار نمیده
اما مشکل بنده این است یک روز مسوولم منو تا ساعت ۵ عصر نگه داشته و به من غذا (ناهار )  نداده و بنده اعتراض کردم حالا مسووولم به فرمانده گفته  و گفته نباید این حرفو میزدی و جلوی یک بسیجی  و یا به خود مسوولت میگفتی  حالا میخواستم بدونم بنده مقصرم یا مسوول بنده که استخدام سباه هستم بی زحمت کمک کنید
ایا نگه داشتن بنده تا ساعت ۵ عصر و غذا ندادن درسته یا نه
بی زحمت سریع جواب بدید