معامله ملک با یک تعاونی مسکن

ghaleb heidari

با سلام....حدودا 3 سال بیش اسم نویسی برای یک ابارتمان بیش یک تعاونی مسکن کردم.بعد از 3سال متوجه شدیم که هیج زمینی{ از طرف شهرداری}به تعاونی تحویل نداده شد!و حالا برای بس گرفتن بول از تعاونی به مشکل برخورد کردیم....انها نمی خواهند بول بس بدهند.جه کار کنم...متشکرم