رد شدن ویزای پیوست به خانواده سفارت ایتالیا

آزاد

سلام 

من مادری 54 ساله هستم که بعد از جدایی از همسرم تحت تکفل پسرم درآمدم ,حال که پسرم به ایتالیا مهاجرت کرده من با همسرش زندگی میکنم ,ولی با فرستادن دعوت نامه از جانب پسرم برای الحاق به خانواده سفارت موافقت نکرد و دلیل رد ویزا را داشتن 2 دختر دیگرم مذکور شدند در حالی که دخترهایم با پدرشان زندگی میکنند و هیچ کمکی در امرار معاش به من نمی کنند و حال من نمی دانم این موضوع را بعد از اعتراض به رد ویزام به چه صورت به سفارت اثبات کنم؟