خرید آپارتمان

فرزاد رضایی
با سلام بنده آپارتمانی خریداری کرده ام که کاملا ساخته شده بود و سایر واحدها در آن سکونت داشتند این واحد در سند قرارداد مشارکت بنام سازنده است در قرارداد مشارکت بین مالک و سازنده قید شده است پیش فروش با امضا و هماهنگی طرفین انجام گیرد سوال اول اینکه آیا این قرارداد پیش فروش محسوب می شود یا فروش؟ سوال دوم اینکه آیا قرارداد صحیح است؟ ضمنا مالک اصلی زمین هم اکنون با سازنده اختلاف دارند و تمامی مشتریانی که بنده روی این ساختمان میبرم را از قرارداد منصرف میکند و اعلام کرده که برای من امضا نمیزند سوال بنده اینست چگونه میتوانم صحت معامله و عدم نیاز به امضای ایشان و عدم قدرت تصرف ایشان در ملک خود را به اثبات برسانم؟ سند هنوز ارائه نشده است آیا میتوان طرفین قراردا د مشارکت را الزام به سند کنم؟