معرفی مال

حمیدرضا هادیان

باسلام احتراما به عرض میرسانم که پدرم در شورای حل اختلاف چند پرونده ی مالی دارد که دو بار مال معرفی کردیم دو مال متفاوت و اجرا موفق به فروش مال نشده و مجددا پدرم را بازداشت کرده اند آیا این ممکن است