سوال در چگونگی وضع قانون ارث

سوده

با سلام و خدا قوت

میخواستم بدانم آیا قانون برای دختری که در خانه پدری زندگی میکند و با وجود سن بالا ازدواج نکرده است در زمینه ی ارث پدری استثنایی با دیگر خواهران و برادران قایل شده است یا خیر؟ یعنی برای تقسیم اموال پدری شرایط چنین دختری که شاغل نباشد و ازدواج هم نکرده باشد تاثیری در میزان دریافت اموال پدری او دارد؟