راهنمایی

آیا همسر یک زن می تواند با فیلم گرفتن از او هنگام سوار شدن در خودروی یک فرد غریبه اورا متهم کند و فرد غریبه را از طریق پلاک خودرو به دادگاه احضار کند؟