صیغه

سلام، اگر شخصی با خانومی فاحشه ازدواج موقت نماید اما سندی و مدرکی برای اثبات ان نداشته باشد و لفظی صیغه را خوانده باشد، در صورتی که دستگیر شود چکونه میتواند از اتهام رابطه نامشروع تبرعه شود؟ و ایا اگر در دادگاه صیغه را به درستی بخواند تبرعه میشود؟ با تشکر