توهین و فحاشی

آذر
سلام. تا چه مدت پس از فحاشی و توهین و تحقیر میتوان از کسی شکایت کرد؟