اتهام سرقت از كارت بانكي همسر

محسن
همسرم کارت بانکی خود را به من داده تا معادل پولی را که دستی به وی داده بودم از آن برداشت نمایم . همزمان شکایت کرده که کارت اش سرقت شده . بعد فیلم دوربین هایی را که از آن شعبه ها پول برداشت کرده ام نمی دانم توسط چه مقامی و چگونه قبل از طرح شکایت علیه من تهیه کرده است . آیا می تواند به جرم سرقت به من اتهام بزند . اصولا چطور می توانم ثابت کنم که خودش کارت را داده و آیا گرفت پول از کارت همسر سرقت محسوب می شود .