اعطای اختیار برای اخذ پایان کار

فرشاد فغفوری

با سلام،، آپارتمانی را خریده ام که شهرداری به علت نخلفات متعدد سازنده بعد از صدور سند اقدام به ابطال پایان کار نامبرده نموده است ولی سازنده به دنبال اخذ پایان کار مجدد به دلیل اینکه مبلغ کلانی را باید به شهرداری پرداخت کند نیست. آیا من میتوانم بعد از اعطای اختیار از سوی دادگاه برای اخذ پایان کار جدید به اینجانب، با توقیف اموال سازنده هزینه های شهرداری برای صدور پایان کار جدید  را مستقیما از دارائی توقیف شده سازنده پرداخت کنم؟ متشکرم