وکالت بلا عزل

باسلام

چطور خریدار یک باب آپارتمان را وادار کنیم سند خانه را به نام خودش بزند و سند را از نام ما خارج کند؟

 

باتشکر