تعویض پلاک ماشین

صادق . و

با سلام

خواستم بدونم اگر ماشینی که خریدم سند به نام خودم باشه ولی ماشین رو برای گرفتن پلاک شهر تولد خانومم  به نام ایشون تعویض پلاک کنم و کارت ماشین به نام ایشون بشه

اولا موقع فروش ماشین مشکلی برام پیش میاد یا خیر(یعنی اینکه برای فروشش باید اول ماشینو محضری به نام خانومم کنم و بعد بفروشیم یا که نیازی به اینکار نیست )

دوما از نظر حقوقی مالک ماشین من میشم که سند به نامم هست یا خانومم که کارت ماشین به اسمش هست

بسیار متشکرم