سلام محکوم به دیه قطعی شدم چه باید کرد؟

dariush

سلام

در حکمی از شعبه 101 کیفری به دیه محکوم شده ام ورای قطعی است  آیا این رای قابل پیگیری است