سرقفلی

امین
با سلام مدت سه سال در یک مغازه اجاره ای به یک شغل خاص مشغول بودم ، بعد بنا به درخواست صاحب ملک آنجا را تخلیه نمودم ، بلافاصله بعد از تخلیه کردن ، داماد صاحب مغازه ، همان شغل را در آنجا راه اندازی نموده است . آیا من میتوانم شکایت کنم ? اجاره نامه سال به سال بسته میشد . استشهاد محلی هم میتوانم بیاورم . اصلا شکایت فایده ای دارد ? ممنون