مدارک وراثت

سپه دوست
با سلام اینجانب خانم سپه دوست 44 ساله بعد از 12 سال از فوت پدرم من و خواهر و برادرانم متوجه شدیم زن پدرم بعد از فوت پدرم در زمان ارثیه با مدارک ساختگی توانسته اسامی ما پنج فرزند تنی را حذف و فقط دو فرزند خود و مادر شوهر و خود را در گواهی حصر وراثت بگذارد. پدر من تا آن جا که اطلاع دارم چیزی جز حقوق بازنشستگی نداشته که آن هم به زن پدرم رسیده اگر از طریق مراجع قضایی اقدام کنم به نتیجه خواهم رسید و جرم زن پدرم چیست ؟ با تشکر.