توقیف ماشین بنده به خاطر مهریه برادر

hamid
ماشینم رو به نام برادرم زدمِ.حالا همسر او به خاطر مهریه ماشین را توقیف کرده.برادر من هم معتاد هست و هیچ گونه منبع درامدی تا به حال نداشته.چکاری میتوان انجام داد؟