راهنمایی شکایت جعل مدرک

wikipersianaabi

سلام

کسی هست که مدرک دیپلم فنی جورمیکنه میشه باافرادی که به بهونه جورکردن مدرک مبالغی ازشون گرفته و هنوز بابهونه های مختلف پس نداده

پولشون رو که تعدادشون ده نفر به بالا هست شکایت کرد دیپلمی که به روش خودش جور کرده روهم دردست داریم شکایت کرد وبه حق وحقوق

خودمون برسیم