وضیفه بگیران

shirin Afrasyabi
با درود خواهرم حقوق پدرم را میگرفت اما سال ۱۳۹۲مستمریش بلاک شده با تماسی که با مسیول امور استانها گرفتم باید ده میلیون تومان به صند،ق باز نشستگان کشور واریز شود تا مستمری بر قرار شود این مقدار پول را ندارد ایا راهی هست که کمکی شود تا مستمری بر قرار شود؟ با سپاس فروان