دیه دست وپا

احسان هاشمیان
سلام خسته نباشد.تصادفی کردم که باعث شکستگی ساق پا از 3جاشده و دو پلاتین خورده ودست هم از ارنج شکسته و اونم 1پلاتین خورده دیه.این فرد چطور حساب میشه.