ارث

با سلام و خسته نباشید
مادر من دو خواهر دارد که بعد از فوت پدر و مادر بزرگم خواهر بزگتر یک قطعه زمین موروثی را با سند سازی به پسر خودش داد که داماد خواهر دیگر است و مادر من اعتراض کرد و گفتند یک زمین دیگر مال تو باشد تا اینکه چند وقت پیش با خبر شدیم آن زمین را هم فروخته و تقسیم بر سه کرده اند
و همچنین 15 سال پیش یک قطعه زمین دیگر را هم خواهران بزرگتر فروختند بدون اجازه مادر من و اثر انگشت دروغ از طرف مادر من زدن و یک میلیون در 15 سال پیش دادند و چند روز پیش مادر من به خواهر بزگتر خود بابت زمینی که مال او بود و آن ها فروختند و تقسیم بر سه کردند اعتراض کرد و با فحاشی و هتک حرمت جواب مادرم را داد. و زمین ها هیچکدام سند ندارند.خواهشمندم راهنماییمان کنید.
با تشکر و سپاس فراوان