گواهی انحصار وراثت

با سلام در مورد گواهی انحصار وراثت که در خانواده مادری که پدر بزرگم سال گذشته فوت شده و پسر چهارم که سالها از این خانواده اختلاف داشته بعد از چند سال درخواست تقسیم ارث کرده از طریق دادگاه شکایت کرده و بدون مدارک متوفی و وراث گواهی انحصار وراثت صادر کرده بدون اختیار وارثان حالا این گواهی اصل انحصارو به دو نفر داده و بقیه وارث نداده که تا خرجهایی که انجام دادم و پرداخت نکنین این گواهی رو به شما نمیدم و اصل گواهی دراختیارشه حالا راهی برای گرفتن اصل گواهی هست یا ن یا باید از اول اقدام کنیم؟