صورت صانحه

رضا محمدی

سلام من قبل از انقلاب در راهپیمایی علیه شاه مورد اصابت گلوله قرار گرفتم اما به بیمارستان منتقل نشدم و به صورت خیابانی معالجه گشتم حال بنیاد شهید به دلیل نداشتن صورت صانحه و مدارک همزمان جانبازی ام را رد کرده اکنون آیا من با داشتن سه شاهد مرد که شاهد عینی و حاضر در آن راهپیمایی بودند و خود گلوله که هنوز از بدنم خارج نشده و در بدنم است می توانم از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده و با استناد به مدارک فوق جانبازی ام را از طریق دیوان عدالت اداری اثبات کنم؟ آیا رای این دیوان برای بنیاد شهید لازم‌الاجرا ست؟