وصول چک

elahi

سلام خسته نباشین من با دو نفر به قصد افتتاح یک مدرسه غیرانتفایی دبیرستان آشنا شده و به قصد شراکت با آنها مبلغی به عنوان سرمایه هزینه کردم در صورتیکه هیچ صورت جلسه یا ثبتی به عنوان اینکه ما شریک هم هستیم و از باب دوستی سرمایه گذاری کردم و قبل از بازگشایی مدرسه به علت عدم تفاهم اخلاقی و سلیقه ای از آنها جدا شده و چکی به مبلغ 38 میلیون به من دادند که چک از حساب مدرسه کشیده شده و نفر دوم نیز پشت آنرا امضا کرده است حال یه ماه پیش یکی از طرفین که پشت چک را امضا کرده است به من زنگ زد که چک شما را اصلا پاس نمیکند در حالیکه 4 ماه به تاریخ چک مانده است تکلیف بنده چیست لطفا راهنمایی کنید؟