درخواست راهنمائی

باسلام، من و همسرم با هم مشکل داریم پدر ایشون اومده خونه ما ودرگیری لفظی و فحاشی بین مارخ داد، الان همسرم جهیزیه اش را وسط خونه جمع کرده و خودش هم توخونه است، من کارمندم، مهریه110 که است، توخونه نه پخت و پز میکنه نه چیزی حتی غذا دایم از بیرون میگیرم تا نکنه بهم انگ نفقه ندادن و... بزنه، واقعاً ادامه دادن ناممکنه، قصد طلاق دارم لطفآض راهنمائی کنید که

اگر دادخواست طلاق بدم میتونم مهریه رو قسطی کنم

نفقه ایشون چقدر میشه

اگر مهریه تقسیط بشه چقدر باید ماهیانه پرداخت کنم

درضمن دایم خانواده اش تهدید میکنن که در محل کار و زندگی ابرو ریزی میکنن چه کنم